• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Google+
  • Instagram
  • Pinterest
  • Linkedin
  • Rss
Valilik Hazine Arazilerini Satıyor
Batmande.com Batmanda Firma Rehberi Batmanda Firma Ekleme Batmandaki Firmalar
Haber Kategorileri
Popüler Haberler
Haber Detayları

Valilik Hazine Arazilerini Satıyor

Hazine arazileri doğrudan satılıyor

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Hazineye ait tarım arazilerinin doğrudan satışında; süresi içerisinde başvurmayanlara 1 yıl ek süre verildiği belirtildi.

Eylül 2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Kapsamında Desteklenmesi İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 69'uncu maddesi uyarınca, 2B ve tarım arazilerinin satışını düzenleyen 6292 sayılı 'Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun'a eklenen geçici madde ile süresi içerisinde başvuru yapmayan kullanıcılara ek başvuru süresi verilerek, 6292 sayılı Kanunun 12'nci maddesinin üçüncü fıkrasına '26 Nisan 2012 tarihinden sonra belediye ve mücavir alan sınırları dışına çıkarılan yerler de bu maddeye göre değerlendirilir' hükmünün eklendiği ifade edildi.

 

Buna göre; Hazineye ait tarım arazilerinin bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; Süresi içinde başvurmayanlar, bir yıllık ek başvuru süresi, yani 6 Eylül 2017 tarihine kadar başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuruların, Merkezde; Batman Defterdarlığına, İlçelerde ise Malmüdürlüklerine yapılacağı anımsatıldı.

06-10-2016

Facebook Yorumları